501 505 021 telenet1@op.pl

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

 

Drogi Kliencie!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.
Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
TELEnet Oroń Karol, 26-600 Radom, ul.Witolda 3.Dane kontaktowe: tel.501505021,adres e-mail telenet1@op.pl

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Podanie danych osobowych (imię i nazwisko,pesel,nr dowodu osobistego,nr telefonu,dane adresowe), jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wykonania umowy i/lub świadczenia usług.

Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
–  zawarcie i realizacja umowy kupna, sprzedaży czy świadczenia usług;
–  obsługa reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
–  obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
–  kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawa przetwarzania danych:
–  umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
–  umowa sprzedaży / świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
–  ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
–  Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
–  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
–  brak możliwości dokonania sprzedaży,
–  brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora,

Możliwość cofnięcia zgody:
–  w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
–  przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
–  ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
–  dostępu do Twoich danych osobowych,
–  ich sprostowania,
–  usunięcia,
–  ograniczenia przetwarzania,
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:
–  osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
–  organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane: Policja,Prokurator,Sąd,Urząd Skarbowy

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane podmiotom spoza Unii Europejskiej.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Napisz na adres e-mail: telenet1@op.pl

Kontakt do nas

Telefony komórkowe Serwis GSM
TELENET Karol Oroń
ul. Witolda 3
26-600 Radom
tel: 501 505 021
telenet1@op.pl

Sprawdź jak do nas dojechać